polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 847

Readers on-line: 77

Total number of users since Sep 1, 2011: 3364024

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

Page1of34 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [13131]
 2. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [10523]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [7230]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [6186]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [5518]
 6. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [5292]
 7. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [4140]
 8. Uogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKART [4114]
 9. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [3780]
 10. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3650]
 11. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3597]
 12. Metody precyzyjnego pomiaru odległości poziomych i pionowych [3397]
 13. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [3383]
 14. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [3165]
 15. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [2909]
 16. Polskie współczesne mapy wojskowe [2768]
 17. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2507]
 18. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [2409]
 19. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym [2317]
 20. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [2100]
 21. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [2068]
 22. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [2021]
 23. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1856]
 24. Analiza dokładności przeliczeń współrzędnych punktów zawartych w bazie danych grawimetrycznych z układu „Borowa Góra” na układ „1942” [1841]
 25. Evaluation of the Performance of the New EGM2008 Global Geopotential Model over Poland [1805]