polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 728

Readers on-line: 1

Total number of users since Sep 1, 2011: 1480963

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

Page1of30 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [8502]
 2. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [7426]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [6068]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [5140]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [4534]
 6. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [3574]
 7. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3313]
 8. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [3195]
 9. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3146]
 10. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [2949]
 11. Polskie współczesne mapy wojskowe [2716]
 12. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [2480]
 13. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2204]
 14. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [1976]
 15. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [1957]
 16. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [1812]
 17. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1717]
 18. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [1693]
 19. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [1680]
 20. The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network [1669]
 21. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1630]
 22. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym [1536]
 23. Określenie zakresu korekcji geometrycznej zobrazowań Ikonos oraz Quickbird [1514]
 24. Geodezja inżynieryjna – bliżej do geodezji i kartografii czy do inżynierii lądowej i wodnej [1507]
 25. Opracowanie metodyki określania zmian użytkowania ziemi na podstawie cyfrowej analizy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych [1507]