polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 603

Readers on-line: 12

Total number of users since Sep 1, 2011: 1432133

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

Page1of24 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [7735]
 2. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [5559]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [5541]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [4563]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [4087]
 6. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3067]
 7. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [2986]
 8. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [2901]
 9. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [2787]
 10. Polskie współczesne mapy wojskowe [2697]
 11. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [2607]
 12. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [2280]
 13. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2007]
 14. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [1881]
 15. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [1653]
 16. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1621]
 17. The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network [1558]
 18. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [1529]
 19. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [1527]
 20. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1495]
 21. Application of object-oriented method for classification of VHR satellite images using rule-based approach and texture measures [1438]
 22. Określenie zakresu korekcji geometrycznej zobrazowań Ikonos oraz Quickbird [1435]
 23. Opracowanie metodyki określania zmian użytkowania ziemi na podstawie cyfrowej analizy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych [1409]
 24. Geodezja inżynieryjna – bliżej do geodezji i kartografii czy do inżynierii lądowej i wodnej [1403]
 25. Wybrane zagadnienia z zakresu numerycznego przetwarzania danych teledetekcyjnych [1396]