polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 781

Readers on-line: 55

Total number of users since Sep 1, 2011: 1596713

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

Page1of32 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [9027]
 2. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [8552]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [6343]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [5365]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [4744]
 6. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [3953]
 7. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [3474]
 8. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3446]
 9. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3270]
 10. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [3140]
 11. Polskie współczesne mapy wojskowe [2729]
 12. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [2515]
 13. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2294]
 14. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [2181]
 15. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [1993]
 16. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [1981]
 17. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [1902]
 18. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [1862]
 19. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1748]
 20. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym [1740]
 21. The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network [1704]
 22. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1680]
 23. Uogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKART [1655]
 24. Geodezja inżynieryjna – bliżej do geodezji i kartografii czy do inżynierii lądowej i wodnej [1549]
 25. Opracowanie metodyki określania zmian użytkowania ziemi na podstawie cyfrowej analizy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych [1548]