polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 816

Readers on-line: 52

Total number of users since Sep 1, 2011: 1846131

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

Page1of33 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [9579]
 2. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [9402]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [6648]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [5606]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [4977]
 6. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [4445]
 7. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [3774]
 8. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3527]
 9. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3362]
 10. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [3356]
 11. Polskie współczesne mapy wojskowe [2747]
 12. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [2636]
 13. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [2434]
 14. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2383]
 15. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [2172]
 16. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [2040]
 17. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [2007]
 18. Uogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKART [1977]
 19. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [1976]
 20. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym [1929]
 21. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1809]
 22. The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network [1745]
 23. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1734]
 24. Analiza dokładności przeliczeń współrzędnych punktów zawartych w bazie danych grawimetrycznych z układu „Borowa Góra” na układ „1942” [1634]
 25. Evaluation of the Performance of the New EGM2008 Global Geopotential Model over Poland [1627]