polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 832

Readers on-line: 62

Total number of users since Sep 1, 2011: 2066028

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

Page1of34 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [10294]
 2. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [9686]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [6836]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [5769]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [5126]
 6. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [4735]
 7. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [3881]
 8. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3550]
 9. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [3486]
 10. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3416]
 11. Polskie współczesne mapy wojskowe [2751]
 12. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [2672]
 13. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [2667]
 14. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2414]
 15. Uogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKART [2247]
 16. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [2209]
 17. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [2169]
 18. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [2020]
 19. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym [2014]
 20. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [2004]
 21. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1849]
 22. Metody precyzyjnego pomiaru odległości poziomych i pionowych [1825]
 23. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1767]
 24. The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network [1757]
 25. Analiza dokładności przeliczeń współrzędnych punktów zawartych w bazie danych grawimetrycznych z układu „Borowa Góra” na układ „1942” [1689]