polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 811

Readers on-line: 67

Total number of users since Sep 1, 2011: 1741836

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

Page1of33 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [9307]
 2. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [9277]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [6558]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [5513]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [4908]
 6. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [4270]
 7. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [3693]
 8. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3507]
 9. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3337]
 10. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [3305]
 11. Polskie współczesne mapy wojskowe [2739]
 12. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [2629]
 13. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [2374]
 14. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2355]
 15. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [2059]
 16. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [1996]
 17. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [1974]
 18. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [1961]
 19. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym [1891]
 20. Uogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKART [1846]
 21. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1789]
 22. The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network [1730]
 23. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1724]
 24. Analiza dokładności przeliczeń współrzędnych punktów zawartych w bazie danych grawimetrycznych z układu „Borowa Góra” na układ „1942” [1595]
 25. Opracowanie metodyki określania zmian użytkowania ziemi na podstawie cyfrowej analizy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych [1594]