polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 659

Readers on-line: 3

Total number of users since Sep 1, 2011: 1462031

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

 1. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [8328]
 2. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [7108]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [5970]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [4942]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [4432]
 6. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [3407]
 7. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3210]
 8. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3112]
 9. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [3093]
 10. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [2820]
 11. Polskie współczesne mapy wojskowe [2710]
 12. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [2458]
 13. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2148]
 14. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [1946]
 15. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [1900]
 16. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [1771]
 17. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1710]
 18. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [1643]
 19. The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network [1633]
 20. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [1618]
 21. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1617]
 22. Określenie zakresu korekcji geometrycznej zobrazowań Ikonos oraz Quickbird [1507]
 23. Geodezja inżynieryjna – bliżej do geodezji i kartografii czy do inżynierii lądowej i wodnej [1487]
 24. Application of object-oriented method for classification of VHR satellite images using rule-based approach and texture measures [1480]
 25. Opracowanie metodyki określania zmian użytkowania ziemi na podstawie cyfrowej analizy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych [1473]