polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 754

Readers on-line: 12

Total number of users since Sep 1, 2011: 1493724

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

 1. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [8729]
 2. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [7724]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [6204]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [5293]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [4609]
 6. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [3707]
 7. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3372]
 8. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [3305]
 9. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3236]
 10. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [3037]
 11. Polskie współczesne mapy wojskowe [2719]
 12. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [2495]
 13. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2257]
 14. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [2087]
 15. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [1967]
 16. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [1858]
 17. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [1760]
 18. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [1758]
 19. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1731]
 20. The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network [1688]
 21. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1658]
 22. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym [1642]
 23. Uogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKART [1557]
 24. Geodezja inżynieryjna – bliżej do geodezji i kartografii czy do inżynierii lądowej i wodnej [1520]
 25. Określenie zakresu korekcji geometrycznej zobrazowań Ikonos oraz Quickbird [1520]