polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 839

Readers on-line: 41

Total number of users since Sep 1, 2011: 2427178

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

 1. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [12173]
 2. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [10038]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [6993]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [5966]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [5300]
 6. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [4966]
 7. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [3996]
 8. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [3628]
 9. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3581]
 10. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3543]
 11. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [2996]
 12. Uogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKART [2867]
 13. Polskie współczesne mapy wojskowe [2762]
 14. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [2752]
 15. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [2579]
 16. Metody precyzyjnego pomiaru odległości poziomych i pionowych [2513]
 17. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2459]
 18. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [2321]
 19. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym [2158]
 20. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [2042]
 21. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [2039]
 22. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1915]
 23. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1791]
 24. The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network [1765]
 25. Analiza dokładności przeliczeń współrzędnych punktów zawartych w bazie danych grawimetrycznych z układu „Borowa Góra” na układ „1942” [1764]