polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 626

Readers on-line: 4

Total number of users since Sep 1, 2011: 1447127

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

 1. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [8055]
 2. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [6387]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [5824]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [4740]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [4292]
 6. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [3203]
 7. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3178]
 8. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3063]
 9. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [2942]
 10. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [2743]
 11. Polskie współczesne mapy wojskowe [2705]
 12. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [2408]
 13. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2085]
 14. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [1930]
 15. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [1724]
 16. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [1723]
 17. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1691]
 18. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [1632]
 19. The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network [1624]
 20. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1569]
 21. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [1518]
 22. Określenie zakresu korekcji geometrycznej zobrazowań Ikonos oraz Quickbird [1483]
 23. Application of object-oriented method for classification of VHR satellite images using rule-based approach and texture measures [1469]
 24. Opracowanie metodyki określania zmian użytkowania ziemi na podstawie cyfrowej analizy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych [1463]
 25. Geodezja inżynieryjna – bliżej do geodezji i kartografii czy do inżynierii lądowej i wodnej [1460]