polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 773

Readers on-line: 19

Total number of users since Sep 1, 2011: 1520151

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of IGiK

 1. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [8894]
 2. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [8177]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [6283]
 4. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [5331]
 5. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [4679]
 6. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [3818]
 7. Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of city maps [3414]
 8. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [3393]
 9. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3258]
 10. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [3087]
 11. Polskie współczesne mapy wojskowe [2722]
 12. Rocznik Astronomiczny na rok 2015 [2503]
 13. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2279]
 14. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [2148]
 15. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [1973]
 16. Integrated sensor orientation – ground control points for a large-block aerotriangulation [1911]
 17. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [1876]
 18. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [1817]
 19. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1737]
 20. The use of the A10-020 Gravimeter for the Modernization of the Finnish First Order Gravity Network [1698]
 21. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym [1686]
 22. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1673]
 23. Uogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKART [1606]
 24. Opracowanie metodyki określania zmian użytkowania ziemi na podstawie cyfrowej analizy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych [1534]
 25. Geodezja inżynieryjna – bliżej do geodezji i kartografii czy do inżynierii lądowej i wodnej [1533]