polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 838

Readers on-line: 66

Total number of users since Sep 1, 2011: 2339604

Collection

Library

Frequently read publications : Institute publications

Page1of28 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [11742]
 2. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [9930]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [6934]
 4. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [5227]
 5. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [4883]
 6. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [3955]
 7. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3469]
 8. Polskie współczesne mapy wojskowe [2759]
 9. Uogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKART [2666]
 10. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2439]
 11. Metody precyzyjnego pomiaru odległości poziomych i pionowych [2288]
 12. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [2031]
 13. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [2025]
 14. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [1895]
 15. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1778]
 16. Analiza dokładności przeliczeń współrzędnych punktów zawartych w bazie danych grawimetrycznych z układu „Borowa Góra” na układ „1942” [1742]
 17. Interpretacja treści mapy topograficznej w geologii [1658]
 18. Geodezja inżynieryjna – bliżej do geodezji i kartografii czy do inżynierii lądowej i wodnej [1650]
 19. Opracowanie metodyki określania zmian użytkowania ziemi na podstawie cyfrowej analizy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych [1649]
 20. Określenie zakresu korekcji geometrycznej zobrazowań Ikonos oraz Quickbird [1579]
 21. Wybrane zagadnienia z zakresu numerycznego przetwarzania danych teledetekcyjnych [1550]
 22. Teledetekcja a zmiany środowiska [1542]
 23. Prawne i geodezyjne uwarunkowania współczesnych trendów w gospodarce nieruchomościami [1527]
 24. Metodyczne i realizacyjne aspekty aktualizacji bazy CORINE Land Cover [1438]
 25. Założenia modelu ekonomicznego SIP w Polsce [1307]