polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 847

Readers on-line: 98

Total number of users since Sep 1, 2011: 3381433

Collection

Library

Frequently read publications : Institute publications

Page1of28 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zmienność czasów wschodów i zachodów Słońca na terenie Polski [13155]
 2. Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych [10532]
 3. Metoda obliczania pionowych przemieszczeń i deformacji fundamentu budowli z identyfikacją i uwzględnieniem symptomów jego nieciągłości [7232]
 4. Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942” [5523]
 5. Wyznaczanie trajektorii ruchu suwnicy i odchyłek toru podsuwnicowego ze stanowisk naziemnych [5299]
 6. Inklinometr IS do pomiaru zmian nachyleń i ugięć ścian szczelinowych [4142]
 7. Uogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKART [4128]
 8. Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór [3650]
 9. Metody precyzyjnego pomiaru odległości poziomych i pionowych [3413]
 10. Polskie współczesne mapy wojskowe [2768]
 11. Realia i perspektywy pomiarów odkształceń [2509]
 12. Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów [2101]
 13. Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych [2068]
 14. Zasady doboru treści mapy pokładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych [2021]
 15. Misja satelitarna CHAMP – pierwsze wyniki i perspektywy badawcze [1857]
 16. Analiza dokładności przeliczeń współrzędnych punktów zawartych w bazie danych grawimetrycznych z układu „Borowa Góra” na układ „1942” [1841]
 17. Interpretacja treści mapy topograficznej w geologii [1772]
 18. Geodezyjne pomiary odkształceń kominów i masztów [1728]
 19. Teledetekcja a zmiany środowiska [1696]
 20. Opracowanie metodyki określania zmian użytkowania ziemi na podstawie cyfrowej analizy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych [1686]
 21. Geodezja inżynieryjna – bliżej do geodezji i kartografii czy do inżynierii lądowej i wodnej [1673]
 22. Określenie zakresu korekcji geometrycznej zobrazowań Ikonos oraz Quickbird [1636]
 23. Wybrane zagadnienia z zakresu numerycznego przetwarzania danych teledetekcyjnych [1591]
 24. Prawne i geodezyjne uwarunkowania współczesnych trendów w gospodarce nieruchomościami [1546]
 25. Metodyczne i realizacyjne aspekty aktualizacji bazy CORINE Land Cover [1533]