polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 847

Readers on-line: 129

Total number of users since Sep 1, 2011: 3218674

Collection

Library

Frequently read publications : Monographic Series

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [6150]
 2. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [3743]
 3. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [3264]
 4. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [2836]
 5. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym [2270]
 6. Dynamika Tatr wyznaczana metodami geodezyjnymi [1731]
 7. Koncepcja mapy użytkowania ziemi w skali 1:50000 dla obszaru Polski [1567]
 8. Polskie wyprawy polarne w minionym 70-leciu Instytutu Geodezji i Kartografii z perspektywy wspomnień pracowników [1552]
 9. Wplyw aparatu władzy w latach 1944-1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnego [1478]
 10. Grawimetria i modelowanie pola grawitacyjnego Ziemi w Instytucie Geodezji i Kartografii [1273]
 11. Wzorcowanie niwelatorów cyfrowych i łat kodowych oraz łat z podziałem równomiernym [1130]
 12. Wieloczynnikowa analiza środowiskowych uwarunkowań zagospodarowania obszarów wiejskich [1106]
 13. Metoda wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach dla gospodarki rolnej z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej [1017]
 14. Badania pola magnetycznego Ziemi prowadzone przez pracowników Instytutu Geodezji i Kartografii [906]
 15. Absolute gravity measurements in Poland [821]
 16. Doskonalenie zasad i metod kontroli metrologicznej łat niwelacyjnych i geodezyjnego monitoringu przemieszczeń [792]
 17. Relacje pomiędzy systemami niebieskimi i systemem ziemskim [726]
 18. Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra – integralny element w strukturze Instytutu Geodezji i Kartografii [710]
 19. Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje - wprowadzenie [658]
 20. Nowy model precesyjno-nutacyjny [620]
 21. Precyzyjne modelowanie quasigeoidy na obszarze Polski - wyniki i ocena dokładności [607]
 22. Metodyka badania podatności budowli piętrzących wodę na zmiany obciążenia [587]
 23. Porównanie wyników różnych metod prognozowania parametrów orientacji Ziemi [494]
 24. Wyprawy polarne: Spitsbergen 1980 (lato) i Spitsbergen 1987/1988 (roczna) [492]
 25. Rocznik Astronomiczny IGIK wobec najnowszych rezolucji IAU [488]