polski   English  
 
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 834

Readers on-line: 46

Total number of users since Sep 1, 2011: 2158862

Collection

Library

Frequently read publications : Monographic Series

 1. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje [5797]
 2. Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii [3507]
 3. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi [2721]
 4. Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji [2222]
 5. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym [2037]
 6. Dynamika Tatr wyznaczana metodami geodezyjnymi [1542]
 7. Wplyw aparatu władzy w latach 1944-1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnego [1290]
 8. Koncepcja mapy użytkowania ziemi w skali 1:50000 dla obszaru Polski [1270]
 9. Polskie wyprawy polarne w minionym 70-leciu Instytutu Geodezji i Kartografii z perspektywy wspomnień pracowników [1195]
 10. Wzorcowanie niwelatorów cyfrowych i łat kodowych oraz łat z podziałem równomiernym [1030]
 11. Grawimetria i modelowanie pola grawitacyjnego Ziemi w Instytucie Geodezji i Kartografii [1014]
 12. Wieloczynnikowa analiza środowiskowych uwarunkowań zagospodarowania obszarów wiejskich [979]
 13. Metoda wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach dla gospodarki rolnej z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej [790]
 14. Relacje pomiędzy systemami niebieskimi i systemem ziemskim [706]
 15. Doskonalenie zasad i metod kontroli metrologicznej łat niwelacyjnych i geodezyjnego monitoringu przemieszczeń [698]
 16. Absolute gravity measurements in Poland [686]
 17. Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje - wprowadzenie [637]
 18. Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra – integralny element w strukturze Instytutu Geodezji i Kartografii [595]
 19. Badania pola magnetycznego Ziemi prowadzone przez pracowników Instytutu Geodezji i Kartografii [595]
 20. Nowy model precesyjno-nutacyjny [585]
 21. Precyzyjne modelowanie quasigeoidy na obszarze Polski - wyniki i ocena dokładności [551]
 22. Metodyka badania podatności budowli piętrzących wodę na zmiany obciążenia [520]
 23. Porównanie wyników różnych metod prognozowania parametrów orientacji Ziemi [452]
 24. Rocznik Astronomiczny IGIK wobec najnowszych rezolucji IAU [452]
 25. Analiza zmienności w ciągach rozwiązań GPS i ciągach obserwacji grawimetrycznych [421]