polski   English  
 
 
polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Geodezja i geodeci a ekonomizacja gospodarki przestrzennej
Found : 11
View:
1. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Prawne i geodezyjne uwarunkowania współczesnych trendóww gospodarce nieruchomościami

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Geodezja i nawigacja a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Probabilistyczny model analiz w geodezji inżynieryjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Problematyka informatyzacji współczesnego katastru nieruchomości

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Geoinformation Issues: Problemy geoinformacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Instytut Geodezji i Kartografii ukończył 60 lat działalności

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kilka rozważań ogólnych na temat SIP przy okazji projektowania Systemu Baz Danych Przestrzennych dla województwa mazowieckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rola geodezji w procesie kształcenia i w praktyce inżynierów budownictwa

Find similar objects  |  Add to bibliography