polski   English  
 
 
polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wprowadzenie
Found : 26
View:
1. 

Organizacja i przebieg badań

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ustalenie obiektów zabytkowych nazw

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zarys treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nazewnictwo historyczne Pojezierza Wałeckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nazwy miejscowe na ziemi wałeckiej w źródłach pisanych do końca XVIII wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kartograficzna prezentacja zabytkowych nazw Pojezierza Wałeckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Materiały źródłowe, literatura

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Summary (streszczenie w języku angielskim)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Seria Monograficzna nr 19 - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Instytut Geodezji i Kartografii w latach 2010–2015

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wyprawy polarne: Spitsbergen 1980 (lato) i Spitsbergen 1987/1988 (roczna)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Geoinformation Issues: Problemy geoinformacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Monografia nr 21

Find similar objects  |  Add to bibliography