polski   English  
 
 
polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Summary (streszczenie w języku angielskim)
Found : 45
View:
1. 

Nazewnictwo historyczne Pojezierza Wałeckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kartograficzna prezentacja zabytkowych nazw Pojezierza Wałeckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Organizacja i przebieg badań

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ustalenie obiektów zabytkowych nazw

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Materiały źródłowe, literatura

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zarys treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nazwy miejscowe na ziemi wałeckiej w źródłach pisanych do końca XVIII wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Seria Monograficzna nr 19 - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Instytut Geodezji i Kartografii w latach 2010–2015

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Działalność Instytutu Geodezji i Kartografii w zakresie kartowania użytkowania ziemi

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rozwój systemów informacji geograficznej i ich zastosowań w pracach Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Polskie wyprawy polarne w minionym 70-leciu Instytutu Geodezji i Kartografii z perspektywy wspomnień pracowników

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra – integralny element w strukturze Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography