polski   English  
 
 
polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Zarys treści
Found : 10
View:
1. 

Kartograficzna prezentacja zabytkowych nazw Pojezierza Wałeckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Organizacja i przebieg badań

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ustalenie obiektów zabytkowych nazw

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nazewnictwo historyczne Pojezierza Wałeckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Geoinformation Issues: Problemy geoinformacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nazwy miejscowe na ziemi wałeckiej w źródłach pisanych do końca XVIII wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Materiały źródłowe, literatura

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Summary (streszczenie w języku angielskim)

Find similar objects  |  Add to bibliography