polski   English  
 
 
polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Instytut Geodezji i Kartografii ukończył 60 lat działalności
Found : 25
View:
1. 

Profesor Adam Linsenbarth – Znakomity Fotogrametra, Zasłużony Innowator i Organizator

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Profesor Bogdan Ney – uczony, nauczyciel akademicki, organizator nauki, społecznik

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Geodezja i geodeci a ekonomizacja gospodarki przestrzennej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Geodezja i nawigacja a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Libia – sympatia Profesora Adama Linsenbartha

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Aktualne zadania i działalność Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Probabilistyczny model analiz w geodezji inżynieryjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Profesor Adam Linsenbarth w Międzynarodowej Społeczności Fotogrametrów

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1995

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rola geodezji inżynieryjnej w profilaktyce i prognozowaniu stanów przedawaryjnych oraz usuwaniu skutków katastrof budowlanych

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rola geodezji w procesie kształcenia i w praktyce inżynierów budownictwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 2004 z. 108 - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 2004 z.106 - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography