polski   English  
 
 
polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1985 t. 32 z. 1-2 (74-75)
Found : 62
View:
1. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1985 t. 32 z. 1-2 (74-75) - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wkład Instytutu Geodezji i Kartografii do rozwoju metod obliczeń geodezyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Tablice księżycowe w Roczniku Astronomicznym IGiK

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rozważania nad układem odniesienia do geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Analiza dokładnościowa materiału sieci niwelacji I klasy (pomiary z lat 1974 79)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wyznaczanie poziomych przemieszczeń powierzchniowych warstw skorupy ziemskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Metoda blokowego wyrównania obserwacji stereogramów o bazie czasowej do wyznaczania przemieszczeń punktów

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przemieszczenia poziome w sieci testowej Near Hollister (Kalifornia) w świetle analiz przeprowadzonych metodą WJ

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Geoinformation Issues: Problemy geoinformacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1980 t. 27 z. 3 (66) - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1980 z. 2(65) - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografi 1968 t.15 z. 2(35) - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1986 z. 2(77) - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography