polski   English  
 
 
polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1980 z. 2(65)
Found : 62
View:
1. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1980 z. 2(65) - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1980 t. 27 z. 3 (66) - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1980 t. 27 z. 1(64)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wpływ struktury obiektów i konstrukcji urządzeń pomiarowych na odwzorowanie termalne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zastosowanie lotniczych zdjęć spektrostrefowych do określania stref przemysłowego zagrożenia drzewostanów sosnowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wykorzystanie wielospektralnych zdjęć lotniczych do klasyfikacji niektórych gatunków roślin uprawnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Koncepcja rozwiązania układu geometrycznego i kinematycznegoteodolitu

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Obliczanie przemieszczeń poziomych budowli

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Geoinformation Issues: Problemy geoinformacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Klasyfikacja nadzorowana przy użyciu metody weryfikacji hipotez statystycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wkład Instytutu Geodezji i Kartografii do rozwoju metod obliczeń geodezyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1986 z. 2(77) - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1986 z. 1(76) - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography