polski   English  
 
 
polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Monografia nr 19
Found : 46
View:
1. 

Zarys treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Summary (streszczenie w języku angielskim)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Nazewnictwo historyczne Pojezierza Wałeckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kartograficzna prezentacja zabytkowych nazw Pojezierza Wałeckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Materiały źródłowe, literatura

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Organizacja i przebieg badań

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ustalenie obiektów zabytkowych nazw

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Nazwy miejscowe na ziemi wałeckiej w źródłach pisanych do końca XVIII wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Seria Monograficzna nr 19 - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Instytut Geodezji i Kartografii w latach 2010–2015

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Badania pola magnetycznego Ziemi prowadzone przez pracowników Instytutu Geodezji i Kartografii

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Działalność Instytutu Geodezji i Kartografii w zakresie kartowania użytkowania ziemi

Find similar objects  |  Add to bibliography