Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Co to jest dLibra?
Odpowiedź: dLibra to środowisko służące do budowy bibliotek cyfrowych, zarządzania ich zawartością i udostępniania zgromadzonych w bibliotece publikacji. Więcej na ten temat można znaleźć w opisie platformy dLibra.

Pytanie: Co to jest kolekcja?
Odpowiedź: Kolekcja to zbiór publikacji o określonym charakterze, które można opisać pewnym wspólnym zbiorem atrybutów, według których można te publikacje przeszukiwać. Niektóre atrybuty występują we wielu kolekcjach, inne natomiast są specyficzne dla określonych kolekcji. Np. atrybut tytuł występuje we wszystkich kolekcjach, gdyż każdą publikację można jakoś zatytułować. Atrybut drukarz natomiast jest elementem opisu publikacji tylko w kolekcji Dziedzictwo kulturowe.

Pytanie: Co to jest wystawa?
Odpowiedź: Wystawa to zbiór dokumentów powiązanych ze sobą tematycznie i prezentowanych w określonej kolejności. Dokumenty wchodzące w skład wystawy mogą pochodzić z różnych kolekcji.

Pytanie: Na czym polega wyszukiwanie ogólne?
Odpowiedź: Każda publikacja składa się z opisu (zestawu atrybutów, takich jak autor, tytuł, wydawca, słowa kluczowe itp.) oraz treści. Użytkownik, chcąc znaleźć interesujące go dane, tworzy wyrażenie wyszukiwawcze za pomocą słów i operatorów logicznych.
Wyszukiwanie ogólne polega na wyszukiwaniu słów występujących w wyrażeniu wyszukiwawczym zarówno w opisach publikacji jak i w ich treści, oczywiście z uwzględniane operatorów logicznych.
Wyszukiwanie ogólne może być przeprowadzone na poziomie całej biblioteki cyfrowej - przeszukiwane są wtedy publikacje we wszystkich kolekcjach, lub na poziomie wybranej kolekcji - przeszukiwane są wtedy tylko publikacje zgromadzone w tej kolekcji. Ten drugi sposób pozwala skrócić czas wyszukiwania oraz znacznie ogranicza liczbę uzyskanych wyników.

Pytanie: Na czym polega wyszukiwanie w katalogu?
Odpowiedź: Wyszukiwanie w katalogu, w przeciwieństwie do wyszukiwania ogólnego, ogranicza się do wyszukiwania jedynie w opisach publikacji. Wyszukiwanie to ma zastosowanie np. wtedy, gdy chcemy znaleźć książki napisane przez Jana Kowalskiego, ale nie interesują nas książki o Janie Kowalskim.
Podobnie jak w przypadku wyszukiwania ogólnego, wyszukiwanie w katalogu może być zrealizowane zarówno na poziomie całej biblioteki jak i tylko w wybranej kolekcji.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji