Zasady korzystania z BC IGiK

 1. Obiekty cyfrowe udostępniane w BC IGiK są powszechnie dostępne z wyjątkiem tych, do których dostęp jest ograniczony – na życzenie autorów, właścicieli praw majątkowych lub udostępniających.

 2. Obiekty cyfrowe są przedmiotami własności intelektualnej i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. IGiK posiada prawa majątkowe do dokumentów poddanych cyfryzacji. Informacja o tym zamieszczona jest w polu Właściciel praw.

 4. Kopie publikacji cyfrowych, znajdujących się w BC IGiK można wykorzystywać bezpłatnie tylko na użytek własny, w ramach użytku dozwolonego: w celach naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych bez zgody właściciela, podając źródło pochodzenia.

 5. BC IGiK wyraża zgodę na kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie opisów bibliograficznych (metadanych) publikacji cyfrowych przechowywanych w bibliotece cyfrowej pod warunkiem oznaczenia każdego opisu źródłem pochodzenia.

 6. Zabronione jest modyfikowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie treści tych zasobów, w tym ich redystrybucja lub odsprzedaż.

 7. Wykorzystanie obiektu cyfrowego znajdującego się w BC IGiK dla celów komercyjnych musi być poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody właściciela praw majątkowych i Instytutu Geodezji i Kartografii, przy czym w wyjątkowych przypadkach IGiK zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia takiej zgody.

 8. Kopie materiałów źródłowych dla celów komercyjnych można zamówić odpłatnie (cennik usług w zakładce INFORMACJE) w Bibliotece IGiK pod adresem:

  Instytut Geodezji i Kartografii
  Biblioteka
  ul. Zygmunta Modzelewskiego 27
  02-679 Warszawa
  tel. +48 22 32 91 917,
  email: biblioteka@igik.edu.pl

 9. Wszelkie uwagi dotyczące działalności BC IGiK prosimy kierować pod adres:
          Instytut Geodezji i Kartografii
          Ośrodek INTE
          ul. Zygmunta Modzelewskiego 27
          02-679 Warszawa
          tel. +48 22 32 91 920,
          email: bibliotekacyfrowa@igik.edu.pl
   

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji